Kemesraan Murid & Guru
Candaan kecil tapi tetap ada rasa hormat & tidak merendahkan Guru.
Tetap terbuka dengan segala tingkah perilaku murid & mengurangi jarak.